Mellislastbilar.se

Lastbilar och godstransport

En lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport. Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde. Lastbilen kan definieras som en bil som varken kan anses vara en personbil eller en buss. I Sverige delas de in i lätta lastbilar, som högst får väga 3½ ton, och tunga lastbilar som väger mer än 3½ ton - Wikipedia.

Det finns idag en mängd olika typer av lastbilar runt om i världen. Dessa transporterar oftast gods av olika slag. Mindre lastbilar kan även vara så kallade budbilar. 

Alla som kör lastbil är måna om sin arbetsplats och ser till att hålla dem i toppskick. Det inkluderar allt från service till tvätt och vaxning. Vill du också ha en snygg lastbil? Läs mer om bästa bilvaxet på Bästitest24 där du också kan få en del tips och råd. 

Historia

Den första lastbilen i världen byggdes 1891 och det av Daimler. I Sverige var det Scania som var först ut, 1897. År 1900, den 17 maj kördes en lastbil mellan Göteborg och Kungsbacka. Den kunde lastas med 3 000 kilo. De som tillverkat denna var Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin Aktien Gesellschaft i Berlin och deen köptes in av bryggeriet J. A. Pripp & Son i Göteborg.

Till en början var lastbilen mest som ett komplement till hästdragna lastvagnar, järnvägar och sjöfartstransporter. Dock insåg man snart hur bra de var och man valde att forsätta utveckla dem. Undeer 1920-talet kom många lastbilar att utvecklas en hel del. Bland annat gick de från kedjedriftssystem och solida gummidäck till kardandriftssystem och tryckluftsdäck.

Under 1950-talet ersattes bensinmotorer och rudimentära dieselförbränningsmotorer av effektiva dieselmotorer, vilket ledde till att lastbilarna blev längre och tyngre. Cirka 10 år senare var lastbilen ett av de vanligaste sätten att transportera på. 

Olika lastbilar och användning

Man brukar dela in lastbilarna efter hur de används. Bland annat finns det långtradare, som ofta är för fjärrtransporter. Då har man ofta en lastbil/hytt samt ett eller flera släp/trailers.

Det finns även så kallade distributionsbilar som då brukar användas inom en region. 

Andra typer av lastbilar är dessa:

Godstransport brukar delas in i styckegodstransport och transport av hela vagns- eller containerlaster. Även andra transportmedel är anpassade för transport av gods, så som  lastfartyg, fraktflygplan och godståg.